Månadens Mange

Månadens Mange är en speciell utmärkelse till CDR:s medlemmar. Den medlemmen som under månaden spelat riktigt dåligt rollspel får utmärkelsen Månadens Mange. Utmärkelsen upphovsman är vår revisor Magnus Karlsson som i April 1997 spelade för en CDR-medlem, undermåligt rollspel och allmänt klantigt, att vi var tvungna att ge honom ett pris. Sedan dess delas utmärkelsen ut varje månad.

Inför -98 infördes en femtalig skala över månadens mange utmärkelsen:

1: Allmänt dåligt rollspel, mycket smågrejer, hög dödsfrekvens.
Ex. Person och bakgrund stämmer inte överens med rollspelandet. Dyker ofta upp med OLW eller partychrisp.

2: Blir lätt börda för spelgruppen, extrem dödsfrekvens, klantar sig så man blir sårad.
Ex. Man försätter sig i en situation där man tar tid och resurser från spelgruppen.

3: Blir börda för spelgruppen, klantar sig så man dör, för spelgruppen på stora villovägar så att äventyret blir svårt att genomföra.
Ex. Klantar sig så man blir skadad och gruppen får släpa runt RP:n med problem som följd.

4: Allvarligt såra annan RP, förstöra äventyret så att det blir näst intill omöjligt att genomföra.
Ex. Döda viktig SLP så att äventyret blir mycket svårt att genomföra.

5: Döda annan RP, förstöra äventyret totalt.
Ex. Göra någon handling så att äventyret kollapsar och blir omöjligt att genomföra.

(Klantighet som inte påverkar spelgruppen eller RP:nas hälsa, ekonomi eller tid, graveras som 1:a eller 2:a beroende på händelsens grovhet. I extrema fall kan det blir en 3:a. Ex. Bränner ner en halv stad av misstag.)

Månadens Mange 2018

Januari: TBA

Tidigare års Mange:

Månadens Mange 2017

Årets Mange: Erik Mattsson (3)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Ingen utnämnd
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Erik Mattsson (2)
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Ingen utnämnd
November:Erik Mattsson (1)
December: Ingen utnämnd

Månadens Mange 2016

Årets Mange: Fredrik Airosto (1)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Ingen utnämnd
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Ingen utnämnd
November: Ingen utnämnd
December: Ingen utnämnd

Månadens Mange 2015

Årets Mange: Fredrik Airosto (2)
Januari: Mikael Bergforsen (1)
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Jon Engström (1)
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Ingen utnämnd
November: Ingen utnämnd
December: Fredrik Airosto(2)

Månadens Mange 2014

Årets Mange: Jon Engström (3)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Ingen utnämnd
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Ingen utnämnd
November: Ingen utnämnd
December:Jon Engström (3)

Månadens Mange 2013

Årets Mange: Erik Mattsson (3)

Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars:Ingen utnämnd
April: Ingen utnämnd
Maj: Erik Mattsson(3)
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Ingen utnämnd

September:Jon Engström (1)
Oktober: Ingen utnämnd

November: Ingen utnämnd

December:Jon Engström (1)

Månadens Mange 2012

Årets Mange: Jon Engström (2)

Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars:Ingen utnämnd
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Ingen utnämnd
November: Ingen utnämnd
December: Jon Engström (2)

Månadens Mange 2011

Årets Mange: Jon Engström (3) och Erik Mattsson (3)

Januari: Ingen utnämnd
Februari: Erik Mattsson (1)
Mars:Ingen utnämnd
April: Jon Engström(1)
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Jon Engström(1) och Erik Mattsson(1)
Augusti: Ingen utnämnd
September: Jon Engström(1) och Erik Mattsson(1)
Oktober: Ingen utnämnd
November: Ingen utnämnd
December: Ingen utnämnd

Månadens Mange 2010

Årets Mange: Jon Engström (4)

Januari: Ingen utnämnd
Februari: Jon Engström (3)
Mars:Ingen utnämnd
April: Mikael Bergforsen (1)
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Mikael Bergforsen (1)
September: Ingen utnämnd
Oktober: Jon Engström (1)
November: Ingen utnämnd
December: Ingen utnämnd

Månadens Mange 2009

Årets Mange: Daniel Airosto (2)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Erik Mattsson (1)
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Daniel Airosto (1)
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Andreas Almqvist (1)
November: Ingen utnämnd
December: Daniel Airosto (1)

Månadens Mange 2008

Årets Mange: Andreas Svensson (6)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Fredrik Airosto (1)
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Jon Engström (1)
Augusti: Andreas Svensson (5)
September: Ingen utnämnd
Oktober: Ingen utnämnd
November: Ingen utnämnd
December: Andreas Svensson och Magnus Gillmark (1)

Månadens Mange 2007

Årets Mange: Andreas Svensson (4)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Mikael Bergforsen (1)
Mars: Ingen utnämnd
April: Andreas Svensson (1)
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Andreas Svensson (1)
Juli: Andreas Svensson (1)
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnänd
Oktober: Andreas Svensson (1)
November: Ingen utnämnd
December: Erik Mattsson (1)

Månadens Mange 2006

Årets Mange: Fredrik Airosto (4)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Daniel Airosto (3)
Mars: Ingen utnämnd
April: Jon Engström (1)
Maj: Jon Engström (1)
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Mikael Bergforsen (2)
Augusti: Daniel Airosto (1)
September: Ingen utnämnd
Oktober: Fredrik Airosto (3)
November: Fredrik Airosto (1)
December: Jon Engström (1)

Månadens Mange 2005

Årets Mange: Jon Engström (2)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Mikael Bergforsen (1)
April: Ingen utnämnd
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Jon Engström (1)
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Daniel Airosto (1)
November: Erik Mattsson (1)
December: Jon Engström (1)

Månadens Mange 2004

Årets Mange: Mikael Bergforsen (3)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Ingen utnämnd
Mars: Daniel Airosto (1)
April: Mikael Bergforsen (1)
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Ingen utnämnd
Augusti: Mikael Bergforsen (1)
September: Ingen utnämnd
Oktober: Jon Engström (1)
November: Ingen utnämnd
December: Mikael Bergforsen (1)

Månadens Mange 2003

Årets Mange: Mikael Bergforsen (2)
Januari: Ingen utnämnd
Februari: Andreas Svensson (1)
Mars: Ingen utnämnd
April: Andreas Svensson (1)
Maj: Ingen utnämnd
Juni: Ingen utnämnd
Juli: Jon Engström (1)
Augusti: Ingen utnämnd
September: Ingen utnämnd
Oktober: Mikael Bergforsen (2)
November: Ingen utnämnd
December: Jon Engström (1)

Månadens Mange 2002

Årets Mange: Erik Mattsson (5)
Januari: Johannes Ivarsson (1)
Februari: Daniel Gildert (2)
Mars: ingen utnämnd
April: Erik Mattsson (5)
Maj: ingen utnämnd
Juni: ingen utnämnd
Juli: ingen utnämnd
Augusti: Andreas Svensson (2)
September: ingen utnämnd
Oktober: ingen utnämnd
November: ingen utnämnd
December: Fredrik Airosto (1)

Månadens Mange 2001

Årets Mange: Erik Mattsson (6)
Januari: ingen utnämnd
Februari: ingen utnämnd
Mars: ingen utnämnd
April: Magnus Karlsson (1) Erik Mattsson (1)
Maj: ingen utnämnd
Juni: ingen utnämnd
Juli: ingen utnämnd
Augusti: ingen utnämnd
September: ingen utnämnd
Oktober: Erik Mattsson (5)
November: ingen utnämnd
December: Andreas Svensson (1)

Månadens Mange 2000

Årets Mange: Daniel Johansson (4)
Januari: ingen utnämnd
Februari: ingen utnämnd
Mars: ingen utnämnd
April: Daniel Johansson (4)
Maj: ingen utnämnd
Juni: ingen utnämnd
Juli: Fredrik Airosto (2)
Augusti: Andreas Svensson (1)
September: ingen utnämnd
Oktober: ingen utnämnd
November: Erik Mattsson (1)
December: ingen utnämnd

Månadens Mange 1999

Årets Mange: Andreas Svensson (6)
Januari : Andreas Svensson (3)
Februari: Andreas Svensson (1)
Mars: Daniel Johansson (3)
April: Andreas Svensson (1)
Maj: Daniel Johansson (2)
Juni: ingen utnämnd
Juli: Erik Mattsson (1)
Augusti: ingen utnämnd
September: Erik Mattsson (1)
Oktober: Andreas Svensson (1)
November: ingen utnämnd
December: ingen utnämnd

Månadens Mange 1998

Årets Mange: Jon Engström (8)
Januari: ingen utnämnd
Februari: Jon Engström (3)
Mars: Andreas Svensson (1)
April: Daniel Johansson (3)
Maj: Jon Engström (5)
Juni: Fredrik Airosto (1)
Juli: Daniel Johansson (2)
Augusti: Fredrik Airosto (1)
September: ingen utnämnd
Oktober: Andreas Svensson (1)
November: Daniel Airosto (3)
December: Daniel Johansson (3)

Månadens Mange 1997

Årets Mange: Magnus Karlsson
April: Magnus Karlsson
Maj: Erik Mattsson
Juni: Jon Engström
Juli: Magnus Karlsson
Augusti: Johan Fransson
September: Andreas Svensson
Oktober: ingen utnämnd
November: Erik Mattsson
December: ingen utnämnd