Ordföranden informerar 2017-12-30

Årets höjdpunkt, 23:e-mötet, har gått av stapeln enligt planerna. Kassören, Sekreteraren, nyutnämnde Vice ordföranden och jag själv närvarade denna gång. Som vanligt samlades vi på Oakhill för lite årsmöte följt av brädspel. Dagen till ära hade Kassören dessutom sett till att införskaffa Civilization – A new dawn.

Först avhandlades alltså årsmötet. I princip kan sägas att föregående års mötespunkter klubbades igenom i oförändrat skick. Det som stack ut var nog att Kassören redogjorde för vårt frysta konto samt lite in- och utgifter under året. Tarmis kickades som vice ordförande, och istället fick Bogen äran att stoltsera med denna titel under 2018. Närvaro är A och O. Utöver detta hände inte mycket mer än att några hundra i medlemsavgifter droppade in till klubbkassan.

Vad gäller vårt nya brädspel så hade nya Vice läst in sig något på reglerna i förväg, vilket vi säkerligen tjänade en del på. Trots detta spelades en del av spelet i blindo för vad som var bäst att göra i olika lägen. Undertecknad var lite svettig efter all regelgenomgång, och detta så pass att partiet var i fara under en period. Detta lade sig dock, och spelet kunde ta sin början. Som sagt spelades det en del drag i blindo, men bitvis kunde strategier skönjas, bra eller dåliga. Det sammanlagda betyget måste ändå anses som gott. Spelet var helt annorlunda upplagt än gamla Civilization, men kul på ett annat vis. Det känns som om vi kommer att köra fler partier av detta framöver. Slutsegern gick till regelläsaren själv, följd av Sekreteraren, jag själv och slutligen Kassören. Vilken statistik vi kan kan skönja av detta får vi se när Kassören får upp en dylik på hemsidan.

Vem var då Årets Mange frågar man sig säkerligen… Därom tvistade de lärde den 23:e. Flest röster höjdes nog ändå för Sekreteraren, men även där får vi se vad Kassören slutligen bestämmer sig för att göra.

Ett något tunt spelår är till ända, men nya tag utlovas till nästa år. Tarmis har redan flaggat intresse för nya Civ, så håll som vanligt ögonen i gästboken!

Med förtroende ytterligare ett år:

Lämna ett svar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>