Styrelsen

Detta är CDR Oakhill Dicks of Dooms styrelse för detta år.

Ordföranden Vice ordföranden Kassören
     
(vakant)
Valberedaren Sekretararen
     
   
Revisorn