Ordföranden informerar 2016-08-01

Två dagars D&D-spel hann vi med under semestern, inte så pjåkigt i alla fall. Som vanligt snackades första kvällen bort sånär som på några timmar, men effektiviteten var slående. Kväll nummer två var det lite bättre disciplin, och det gick följaktligen även framåt. Kassörens effektiva läskkylande måste även omnämnas. I värmen behövdes både sockret och avsvalkningen för att undvika värre katastrofer.

Första spelkvällen inleddes på Glada Tranan. Av värdshusvärden begärdes ett byte av masker, från de blanka till hundmasker. Efter detta påbörjades spaning av di Merzios bror. Denne gav sig under dagen av till Katten och Gurkan, och i och med detta började planerna på en attack att ta form. Ergyn gick in för att spana och Baldin väntade utanför för att kunna slå till. Efter tag kom det tilltänkta offret ut och började lite drucken gå mot sin väntande vagn. Baldin stegade fram och satte ett välriktat dolkhugg i halsen på honom. Baldin flydde sedan mot Glada Tranan, och Ergyn anslöt senare. Dagen väntas ut på värdshuset innan det blir dags för en tur till di Merzios hus för att leta avträdeshål. Inga sådana upptäcks och istället avslutas dagen med lite välbehövlig sömn. Nästa dag går åt till att spana på kyrkogården för att eventuellt kunna slå till under den kommande begravningen. De planerna förkastas dock och istället fortsätter spaningen utanför di Merzios. Helt plötsligt uppstår ett läge när familjeöverhuvudet själv kommer ut. Ergyn skickar iväg en välriktad pil som går rakt genom kroppen i magtrakten på honom. En snabb flykt senare pustar våra hjältar ut på Glada Tranan igen. Eftersom de nya maskerna har kommit blir det byte till dessa, och Ergyn ansar dessutom sitt väldiga skägg för att ytterligare förvilla. Den oroliga natten består av sovande och vaktande i skift.

Efter en relativt lyckad första spelkväll inleds den andra med att ligga lågt på Glada Tranan för att avvakta nyheterna om attackerna mot di Merzio. Bud kommer att Lucrezia Machiavellio vill ha till stånd ett möte samma kväll. På mötet framkommer att båda bröderna di Merzio avlidit och att de tidigare inlämnade bevisen kommer göra att deras åldersstigne fader hamnar inför rätta för smuggelverksamhet. Imperiet har alltså fallit. Som belöning blir Ergyn och Baldin lovade 1/3 av di Merzios förmögenhet att levereras inom två veckor. Något senare visar det sig att belöningen istället blev di Merzios tidigare hus med en tillhörande tjänare/kock, inte helt fel det heller.

Som vanligt leder ett äventyr dock till ett annat. Ganska snart har Lucretzia Machiavellio kontrakterat Ergyn och Baldin igen. Deras handelsskepp hålls kvar i hamnen vid en närliggande ö söderut, närmare bestämt i öns huvudstad San Paolo. Eventuellt kan det vara di Merzios tidigare prästkontakter i staden som ligger bakom det hela. Med en utlovad belöning på 1000 guldmynt var antar våra hjältar uppdraget att segla dit och reda upp det hela. Två brev mottas, ett till kapten José på karavellen Viktoria och ett till handelskontakten Tomaso Verdi på ön. Efter att ha flyttat till det nya huset går resan två dagar senare mot det nya äventyret. Tre dagar senare siktas en stor ö där den välbefästa huvudstaden består av svarta byggnader och en hamn omgärdad av murar och en stor kätting att spärra den med. Folket bär här inga masker, men däremot halsringar av olika storlek och antal. Kapten José får gå iland till översteprästens kansli för att få tillstånd att lossa sin last. Däremot tillåts inte resterande del av besättningen att gå iland. Frågan är vad den illavarslande känslan som uppkom direkt land siktades egentligen kom ifrån…

Nästa tillfälle, åtminstone vad gäller rollspel, är planerat till senare den här månaden eller möjligen i september. Som vanligt gäller det för intresserade att hålla koll i gästboken. Det sker ingen jakt på mer eller mindre ointresserade deltagare… För övrigt har en ny expansion till Carcassonne dykt upp. Den får vi väl lov att köpa in, om inte annat inför julspelandet.

Någon Månadens Mange tror jag inte att vi lyckades ordna, i alla fall är det inget jag känns vid.

…som alltid.

Lämna ett svar

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>